NX

带制动盘(非法兰连接)的半联轴节

应用

  • 第二个减速箱出轴上的制动器

优点

  • 设计紧凑、简单
  • 可安装速度编码器

技术参数

  • 转速可达2380 min-1
  • 出轴直径可达 70 mm

NX58 NX64 NX74 NX84 NX92 NX100 NX114
Max. Disc 最大制动盘 mm 315 400 500 500 500 500 500
Max. bore 最大孔径 mm 38 42 48 55 55 65 70
Max. speed  最大转速rpm 2380 1875 1500 1500 1500 1500 1500