BP 65

液压缓冲器广泛应用于各种工况。而且维护量极低。布班察“BP"系列液压/气体能量吸收缓冲器广泛应用各种工况,而且维护量极低。
BP 65
Dia.
65 mm
Stroke
100-800 mm
kJ/Stroke
17-82 kJ